top of page

Za poduzeća

Knjigovodstvene usluge u ovoj skupini pružamo za stranke koje su obveznici poreza na dobit.

 

 • izrada knjige UR-a, IR-a

 • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)

 • ustrojavanje knjigovodstvenih politika(izrada knjigovodstvenih politika i kontnog plana)

 • financijsko i devizno knjigovodstvo

 • knjigovodstvo dugotrajne imovine i obračun amortizacije

 • evidencija dugovanja i potraživanja

 • blagajničko poslovanje

 • izrada plaća(platne liste, JOPPD obrasci, virmani) i prijave i odjave radnika e-putem

 • izrada godišnjeg računa, prijava poreza na dobit

 • izrada svih statističkih ( godišnjih izvještaja ) za FINA-u i za potrebe banaka

 • slanje svih obrazaca direktno iz knjigovodstva putem e-porezne

 • suradnja s Poreznom upravom i inspekcijama

 • savjeti vezani uz poslovanje (računovodstveni i porezni)

bottom of page