Za obrtnike

Knjigovodstvene usluge obavljamo za obrtnike koji su obveznici poreza na dohodak, obrtnike obveznike poreza na dobit te obrtnike koji su paušalisti.

 

Usluge knjigovodstva koje pružamo, a ovise kojoj skupini obrtnik pripada su:

 • izrada knjige UR-a, IR-a

 • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)

 • izrada knjige primitaka i izdataka

 • vođenje knjige prometa (za paušaliste)

 • knjigovodstvo dugotrajne imovine

 • plaće (platne liste, rekapitulacije, JOPPD obrasci, virmani)

 • izrada godišnje prijave poreza na dohodak (DOH-obrazac)

 • slanje poreznih izvješća i izvješća za FINA-u elektronskim putem (po dogovoru)

 • ispunjavanje prijava za MIO i HZZO

 • suradnja s Poreznom upravom i inspekcijama

 • Facebook

© 2020 KOIN knjigovodstvo, Ante Topića Mimare 12, 1000 Zagreb