top of page

Za obrtnike

Knjigovodstvene usluge obavljamo za obrtnike koji su obveznici poreza na dohodak, obrtnike obveznike poreza na dobit te obrtnike koji su paušalisti.

 

Usluge knjigovodstva koje pružamo, a ovise kojoj skupini obrtnik pripada su:

  • izrada knjige UR-a, IR-a

  • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)

  • izrada knjige primitaka i izdataka

  • vođenje knjige prometa (za paušaliste)

  • knjigovodstvo dugotrajne imovine

  • plaće (platne liste, rekapitulacije, JOPPD obrasci, virmani)

  • izrada godišnje prijave poreza na dohodak (DOH-obrazac)

  • slanje poreznih izvješća i izvješća za FINA-u elektronskim putem (po dogovoru)

  • ispunjavanje prijava za MIO i HZZO

  • suradnja s Poreznom upravom i inspekcijama

bottom of page