top of page

Za neprofitne organizacije

  • izrada obrasca G-PR-IZ-NPF

  • izrada ostalih potrebnih dokumenata

  • izrada plaća

  • izrada svih pripadajućih izvještaja

bottom of page